CA

Observatori esportiu de Mallorca

L’Observatori Esportiu de Mallorca és un pla de formació i orientació, que té per objectiu compartir coneixement i contribuir entre totes les parts implicades a una pràctica esportiva més segura i responsable.

Les jornades les imparteixen persones expertes en diferents matèries, sobre temes actuals del món de l’esport.

Activitats:

  • Jornades de formació del Pla d’Assessorament, sobre temes d’actualitat.
  • Cursos de gestió esportiva i CEP per al professorat.
  • Xerrades d’esportistes d’elit: «Els valors de l’esport».
  • Estudis, reculls i publicacions.
  • Col·loquis amb l’elit.

Durant el 2019 es varen dur a terme cinc jornades, quaranta xerrades d’esportistes d’elit i un curs de gestió esportiva. En total, hi varen participar tres mil cent seixanta-tres persones.

Activitats

Esportistes d'èlit

Documents relacionats

Clubs col·laboradors

Esports